Wat is de Nieuwe Economie

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit tevoren. Er is nu al een transitie gaande met een impact die vergelijkbaar is met die van de Industriële Revolutie of de introductie van de computer.

Er dient zich een Nieuwe Economie aan: een economie die circulair is, die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en van de mensen op die aarde. Die Nieuwe Economie vervangt het oude financiële winstdenken door een andere integrale waardebenadering. Naast de financiële telt nu net zozeer de ecologische, sociale en intellectuele waarde.

Een economie die bovendien wordt gekenmerkt door een ongekende mate van digitalisering en technologie. Tal van samenhangende en elkaar versterkende technologische trends zoals robotisering, big data, 3D-printing, cloud computing en nanotechnologie zullen de manier waarop we leven en werken ingrijpend veranderen. We staan nog maar aan het begin.

Mens of machine?
Nu al is duidelijk dat deze transitie naar de Nieuwe Economie enorme impact gaat hebben op de arbeidsmarkt. In alle branches en sectoren, bij grote en kleine bedrijven. Tal van werkzaamheden die nu nog het exclusieve domein van de mens zijn, zullen straks door intelligente machines worden verricht. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe industrieën en sectoren waarvan we de volledige economische impact nog niet kunnen overzien.

Scroll naar boven