GroenGelinkt & Het Groene Brein Roots voor het MBO

MBO instellingen hebben steeds meer behoefte om aandacht te besteden aan duurzaamheid in het curriculum. GroenGelinkt en Het Groene Brein Roots verkennen daarom met MBO-instellingen hoe een ICT kennisinfrastructuur kan bijdragen die ontwikkeling te versnellen en te bestendigen.

Wat is GroenGelinkt?

GroenGelinkt is een informatiesysteem voor het zoeken en vinden van educatie over duurzaamheid in Nederland. Met het zoeksysteem kun je het aanbod onder andere selecteren op thema, doelgroep, regio en kwaliteit. GroenGelinkt heeft de zoekschermen ontwikkeld voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang.

Het informatie- en zoeksysteem is in eerste plaats ontwikkeld voor leerkrachten, docenten, medewerkers van de kinderopvang, ouders en andere geïnteresseerden. In de tweede plaats is het ook bedoeld voor organisaties met een aanbod op het gebied van duurzaamheidseducatie. Beide groepen kunnen met GroenGelinkt makkelijker zoeken naar beschikbaar aanbod in de regio en de rest van het land.

Voor het MBO!

Roots werkt samen met GroenGelinkt om het informatiesysteem nu geschikt te maken voor het MBO. Met betrokken personen (docenten, ondernemers en studenten) zijn we in workshop rondes gaan ontdekken welke functionele behoeften en wensen er zijn ter ontwikkeling van het informatiesysteem. Hiermee maken we een lijst met eisen, aan de hand hiervan gaat het informatiesysteem ontwikkeld worden.

De oplevering staat gepland voor zomer 2016, houd ons in de gaten voor het eindresultaat!

Mee doen aan een lopend project of een project starten met Roots?

Neem contact op

Scroll naar boven