FutureQuest

FutureQuest is een virtual reality experience die de nieuwe economie naar het klaslokaal brengt. Met een bijbehorend lespakket dat studenten en docenten voorbereidt op de nieuwe economie en laat zien welke 21st Century Skills er nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Waar we het allemaal over eens zijn, is dat we naar een nieuwe duurzame economie moeten. Een economie waarin we positieve waarde creëren op zowel financieel, ecologisch als sociaal vlak. Dit vereist een andere manier van denken en handelen voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. De transitie naar de nieuwe economie gaat een enorme impact hebben op de arbeidsmarkt. Het Groene Brein Roots richt zich op het innoveren van het beroepsonderwijs om studenten voor te bereiden op deze toekomstige arbeidsmarkt.

Voor het bedrijfsleven is het van enorm belang dat hun vakmensen zijn opgeleid volgens de principes van de nieuwe economie, zodat ze een grote bijdrage leveren in de transitie van de oude naar de nieuwe economie. We hebben het hier tenslotte over de grootste groep beroepsbeoefenaars. Om dit te bewerkstelligen ontwikkelt Het Groene Brein Roots de FutureQuest.

FutureQuest lesmethode

De FutureQuest lesmethode bevat een virtual reality experience waarin de studenten zich bevinden in de arbeidsmarkt van de toekomst. Een arbeidsmarkt waarin 3D printers geen uitzondering maar de regel zijn, waarin afval niet bestaat en waarin je lunch wordt bereid door een robot. Tijdens de virtual experience moeten de studenten ook opdrachten uitvoeren. Door verschillende keuzes voor te leggen (kiezen tussen de handelswijze van de oude en de nieuwe economie) leert de student hoe handelen in de nieuwe economie er uit ziet; handelen met positieve impact op mens en aarde. Door toevoeging van gamification elementen kan ook zichtbaar gemaakt worden welke student het beste scoort op een leaderboard.

Na de virtual reality experience gaan de docenten en studenten aan de slag met een lespakket voor 4-8 lessen. Tijdens deze lessen worden de principes van de nieuwe economie en de 21st Century Skills nader toegelicht en leert de student het zich eigen te maken. De FutureQuest lesmethode is volledig mobiel en reist dan ook van school naar school, waardoor het zich als een olievlek verspreidt en zorgt voor de grootst mogelijke impact.

Wil je meewerken aan de verduurzaming van het beroepsonderwijs?

Om FutureQuest te ontwikkelen is een investering nodig voor de aanschaf van de brillen, het ontwikkelen van de Future Experience, Gamification en de lesmaterialen en de uitvoering op de scholen. Graag gaat Het Groene Brein Roots met je in gesprek om te onderzoeken of financiële ondersteuning vanuit jouw organisatie mogelijk is. Uiteraard staan daar tal van voordelen tegenover.

Neem contact op

Scroll naar boven